Tamamlanmış Projeler


1. 100 mg diklofenak sodyum içeren ve oral yolla (ağızdan) uygulanacak üç farklı test preparatının yine oral yoldan kullanılacak bir adet 100 mg’lık diklofenak sodyum prepartı ile karşılaştırmalı olarak biyoeşdeğerliğini araştırmaktır.

2. Çalışma periyotlarının her birinde 95 mg metoprolol içeren oral bir test prepartı ile her birinde 95 mg metoprolol içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

3. 190 mg metroprolol içeren oral bir test prepartı ile her birinde 190 mg metoprolol içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir. 4. 47,5 mg metoprolol içeren oral bir test prepartı ile her birinde 47,5 mg metoprolol içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

5. 23,75 mg metoprolol içeren oral bir test prepartı ile her birinde 23,75 mg metoprolol içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

6. 40 mg telmisartan içeren oral bir test prepartı ile her birinde 40 mg telmisartan içeren referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

7. 80 mg telmisartan içeren oral bir test prepartı ile her birinde 80 mg telmisartan içeren referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

8. Bu araştırmanın amacı incir, üzüm ve elma şekerlerinden elde edilen 50 şer gramının referans olarak kullanılacak olan 50 gr glukoza karşı kan glukoz(şeker) düzeyini ne kadar yükselttiğini tespit etmek ve böylece meyvelerden elde edilen bu şekerlerin glukoza karşı glisemik indeksini (kan glukoz endeksi) tespit etmektir.

9. 40 mg telmisartan ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içeren oral bir test prepartı ile her birinde 40 mg telmisartan ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

10. 80 mg telmisartan ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içeren oral bir test prepartı ile her birinde 80 mg telmisartan ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

11. 320 mg / 25 mg valsartan ve hidroklorotiyazid içeren ağızdan ağızdan alınan bir test prepartı ile her birinde 320 mg / 25 mg valsartan ve hidroklorotiyazid içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

12. 18 mg rivastigmin içeren bir test cilt üstüne yapıştırılan yamanın bir referans cilt üstüne yapıştırılan yama ile biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

Devam Eden Projeler


1. Bu araştırma çalışmasının amacı, çalışma periyotlarının her birinde 40 mg rosuvastatin içeren oral bir test ilacı ile, her birinde 40 mg rosuvastatin içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

2. Bu araştırma çalışmasının amacı, çalışma periyotlarının her birinde 60 mg gliklazid içeren oral bir test ilacı ile, her birinde 60 mg gliklazid içeren yine ağızdan kullanılan referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin araştırmaktır.

3. Bu araştırma çalışmasının amacı, çalışma periyotlarının her birinde 10 mg / 160mg ampladipin ve valsartan içeren ağızdan alınan bir test ilacı ile her birinde 10mg/160mg ampladipin ve valsartan içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

4. Bu araştırma çalışmasının amacı, çalışma periyotlarının her birinde 2 gr stronsiyum içeren ağızdan alınan bir test ilacı ile yine ağızdan alınan 2 gr stronsiyum içeren bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.

5. Bu araştırmanın amacı 500 mg ursodeoksikolik asit içeren ağızdan alınan bir test ilacı ile ağızdan alınan bir referans ilacı ile biyoeşdeğerliliğini(tedavide birbirlerinin yerine kullanılabilirliğini) araştırmaktır.

6. Bu araştırma çalışmasının amacı, çalışma periyotlarının her birinde 50 mg opipramola eşdeğer opipramol dihidroklorür içeren oral bir test ilacı ile her birinde 50 mg opipramola eşdeğer opipramol dihidroklorür içeren orijinal bir referans ilacın biyoeşdeğerliliğinin belirlenmesidir.